2. Araştırma Yöntemleri Semineri
01 - 04 Şubat 2017 / Side Star Elegance Hotel / Side - ANTALYA
Geçen yıl ki seminerden karelere ulaşmak için tıklayınız.
 


SEMİNER HAKKINDA

 

AMAÇ

Araştırma Yöntemleri Seminerinin amacı, özellikle sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin ve sosyal bilimlerde lisansüstü eğitim-öğretimlerine devam etmekte olan lisansüstü öğrencilerinin, ihtiyaç duydukları istatistiksel analiz teknikleri ile ilgili kuramsal bilgi birikimlerine katkı sağlanması ve uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Seminer başarıyla tamamlayan katılımcıların; istatistiksel analiz programlarını belli seviye kullanabilmeleri beklenmektedir.

Öncelikli hedefi akademik fayda yaratma olan seminerimizde görüşmek dileği ile…
 

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
METİOD adına
Seminer Koordinatörü

NOT: METİOD Mersin Turizm Mezunları Derneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ile birlikte, ilk kez 2002 yılında “Turizm Araştırmalarında Metodoloji Semineri”, 2003 yılında “Akademik Turizm Semineri” adı altında, izleyen yıllarda ise “Araştırma Yöntemleri Semineri” adları altında düzenlenen etkinliğin, 2009 yılına kadar gerçekleştirilen “Araştırma Yöntemleri Semineri”nin, düzenleyicileri ve yürütücülerinden birisidir. Dernek, 2009 yılından sonra, herhangi bir kurum ve/veya kuruluşla işbirliği yapmadan, 03-06 Şubat 2016 tarihleri arasında 1.Araştırma Yöntemleri Seminerini, Antalya-Kemer Limak Limra Otelde gerçekleştirmiştir. 01-04 Şubat 2017 tarihleri arasında Side Star Elegance Hotel’de gerçekleştirilecek olan 2.Araştırma Yöntemleri Seminerimizde görüşebilmeyi arzu ediyoruz.

DÜZENLEYEN
 
METİOD Mersin Turizm Mezunları Derneği
Camii Şerif Mah. 5217 Sokak, No:13 Akdeniz / MERSİN
EĞİTİMCİLER
 
1. Temel İstatistik ve Hipotez Testleri Doç. Dr. Harun SÖNMEZ
 
Anadolu Üniversitesi
2. Çok Değişkenli İstatistik Teknikler Doç. Dr. Fikret ER
Öğr. Gör. Bülent BATMAZ

 
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
3. Yapısal Eşitlik Modellemesi Prof. Dr. Veysel YILMAZ
Araş. Gör. Murat DOĞAN
Araş. Gör. Rana DOĞAN
 
Osman Gazi Üniversitesi
Osman Gazi Üniversitesi
Osman Gazi Üniversitesi
4.Ölçek Geliştirme Prof. Dr. Adnan ERKUŞ
 
Psikometrist
5.Nitel veri toplama süreci ve NVivo Yrd. Doç. Dr. Serap CAVKAYTAR
Öğr. Gör. Bülent BATMAZ
 
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
SEMİNER KONULARI
1. Temel İstatistik ve Hipotez Testleri
SPSS Paket Programı ve Menüleri (SPSS’e Giriş, SPSS Menüleri, Data View ve -Variable View sayfalarının yapısı), Değişken Tanımlama, Veri Tipleri ve Veri girişi; Anketlerin SPSS Paket Programında Şablonunun Oluşturulması, Farklı türde oluşturulan anketlerin soru türlerinin SPSS’de şablonunun oluşturulması; Değişkenler Üzerinde Cebirsel İşlemler Yapılması ve Dönüştürülmesi, Veri setiyle ilgili cebirsel, dönüşümsel vb. gibi işlemler yapmaya yarayan seçenekler sunan menülerin incelenmesi; Tek Örneklem Student-t Testi, Bağımlı İki Örneklem Student-t Testi, Bağımsız İki Örneklem Student-t Testi, Varyans Analizi, Ki-Kare Testi, Basit Doğrusal Regresyon Analizi.

2. Çok Değişkenli İstatistik Teknikler
Çok Değişkenli İstatistiğe giriş, Veri Tipleri, Ortalama, Varyans-Kovaryans ve Korelasyon; Çok değişkenli verinin Grafiksel analizi, ConvexHull, İki Değişkenli Çizimler; Çok Değişkenli Normal Dağılım; Asal bileşenler analizi, değişken yapısı, model kurma ve yorumlama; Faktör Analizi, başlangıç faktör yükleri tespiti, model kurma, döndürme işlemleri; R ile asal bileşenler ve Faktör analizi uygulamaları; Uzaklık Ölçüleri, veri tiplerine göre ve analiz tiplerine göre benzerlik matrisi oluşturulması; Kümeleme Analizi, Değişken kümeleme, birim kümeleme, Robust kümeleme analizi; R ile çeşitli uygulamalar; İşletme Analitiği, nedir? İşletmeler için önemi, Analitik kapsamında kullanılan araç ve teknikler; Veri Madenciliği, temelleri, Birliktelik ve ilişki kuralları, karar ağaçları; Web Madenciliği, Facebook veri derleme, Twitter veri derleme, uygulamalar.

3. Yapısal Eşitlik Modellemesi
Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, yapısal bir modelin oluşturulması, modelin belirlenmesi, model testi, uyum indeksleri, model modifikasyonu, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi.

4.Ölçek Geliştirme
Ölçme ve ölçek geliştirmede temel kavramlar; kavramsal örnekleme, gösterge örnekleme ve madde örnekleme; madde türleri, madde yazma; analize hazırlık (kayıp veriler, uçdeğerler, hatalı girişler vb); ölçek ve madde analizi (Açıklayıcı Faktör Analizi temelli); güvenirlik ve türleri; geçerlik ve türleri; puanların yorumlanması ve norm geliştirme; Thurstone tipi ölçek geliştirme vb.; ölçek geliştirme çalışmalarının yazılması.

5.Nitel veri toplama süreci ve NVivo
Bilgiler güncellenmektedir.
 
 


SEMİNER PROGRAMI

 
1. Gün
01 Şubat 2017 Çarşamba


OTELE GİRİŞ ve YERLEŞME: (Otele giriş, saat 13.00 ve sonrasındadır)
 
Saat Salon 1
Temel İstatistik
Salon 2
Çok Değişkenli İstatistik
Salon 3
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Salon 4
Ölçek Geliştirme
Salon 5
Nitel Veri Toplama Süreci ve NVİVO
13.00-18.00 Bilgisayarlara Programların Yüklemesi
18.00-19.00 HOŞ GELDİNİZ KOKTEYLİ
19.00- Akşam Yemeği
2. Gün
02 Şubat 2017 Perşembe
 
Saat Salon 1
Temel İstatistik
Salon 2
Çok Değişkenli İstatistik
Salon 3
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Salon 4
Ölçek Geliştirme
Salon 5
Nitel Veri Toplama Süreci ve NVİVO
10.00-10.45 SPSS Paket Programı ve Menüleri (SPSS’e Giriş, SPSS Menüleri, Data View ve -Variable View sayfalarının yapısı,)
Değişken Tanımlama,
Veri Tipleri ve Veri girişi.
SPSS Paket Programı ile Çok Değişkenli İstatistiğe giriş, Veri Tipleri, Ortalama, Varyans-Kovaryans
ve Korelasyon
Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar Ölçme ve ölçek geliştirmede temel kavramlar Nitel araştırmanın tanımı, önemi ve özellikleri
10.45-11.00

Kahve arası

11.00-11.45 Anketlerin SPSS Paket Programında Şablonunun Oluşturulması.
Farklı türde oluşturulan anketlerin soru türlerinin SPSS’de şablonunun oluşturulması.
Çok değişkenli verinin Grafiksel analizi, Convex Hull, İki Değişkenli Çizimler Yapısal bir modelin oluşturulması Ölçme ve ölçek geliştirmede temel kavramlar
ve uygulama ödevinin verilmesi
Nitel araştırma Yöntemleri
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.15 Değişkenler Üzerinde Cebirsel İşlemler Yapılması ve Dönüştürülmesi,
Veri setiyle ilgili cebirsel, dönüşümsel vb. gibi işlemler yapmaya yarayan seçenekler sunan menülerin incelenmesi.
Çok Değişkenli Normal Dağılım Modelin belirlenmesi Kavramsal örnekleme, gösterge örnekleme ve madde örnekleme,
madde türleri
ile
madde yazma
Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri
14.15-14.30

Kahve arası

14.30-15.15 Tek Örneklem Student-t Testi
Bağımlı İki Örneklem Student-t Testi
SPSS Paket Programı ile Asal bileşenler analizi, değişken yapısı, model kurma ve yorumlama Model testi Madde türleri ve madde yazma Nitel araştırmalarda verilerin analizi
15.15-15.30 Kahve arası
15.30-16.15 Bağımsız İki Örneklem Student-t Testi Faktör Analizi, başlangıç faktör yükleri tespiti, model kurma, döndürme işlemleri Uyum indeksleri
Model modifikasyonu
Ön deneme
Deneme Uygulaması:
Koşulları ve örneklemi
Nitel araştırmalarda Bulguların Sunumu
16.15-16.30 Kahve arası
16.30-17.15 Student t testleri örnek uygulamaları SPSS Paket Programı ve R programı ile asal bileşenler ve Faktör analizi uygulamaları Uygulamalar Analize hazırlık: Kayıp veriler, uçdeğerler, hatalı girişler vb. Nitel Araştırmalarda İnanırlığın (Güvenirliğin) Sağlanması
17.15-17.30 AİLE FOTOĞRAF ÇEKİMİ
17.45-18.30 SERBEST ZAMAN
Dersle ve/veya araştırmalarınızla ilgili sorularınızı eğitimcilere yöneltebilirsiniz.
3. Gün
03 Şubat 2017 Cuma

 
Saat Salon 1
Temel İstatistik
Salon 2
Çok Değişkenli İstatistik
Salon 3
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Salon 4
Ölçek Geliştirme
Salon 5
Nitel Veri Toplama Süreci ve NVİVO
10.00-10.45 Varyans Analizi Uzaklık Ölçüleri, veri tiplerine göre ve analiz tiplerine göre benzerlik matrisi oluşturulması Doğrulayıcı faktör analizi Ölçek ve madde analizi
(Açıklayıcı Faktör Analizi temelli)
NVİVO 8 programının arayüzü
Menülerin
Navigation View
List View
Detail View
10.45-11.00

Kahve arası

11.00-11.45 Varyans Analizi Uygulamaları Kümeleme Analizi, Değişken kümeleme, birim kümeleme, Robust kümeleme analizi Yol analizi Ölçek ve madde analizi
(Açıklayıcı Faktör Analizi temelli)
NVivo Proje oluşturma
Ve Kodlama yapma
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.15 Ki-Kare Testi SPSS Paket Programı ve R programı ile çeşitli uygulamalar Uygulamalar Güvenirlik ve türleri Tema’node’ oluşturma
14.15-14.30

Kahve arası

14.30-15.15 Ki-kare testi Uygulamaları İşletme Analitiği, nedir? İşletmeler için önemi, Analitik kapsamında kullanılan araç ve teknikler Uygulamalar Geçerlik ve türleri Nitel veri analizi uygulama
İlişkili veya ilişkisiz node oluşturma
15.15-15.30 Kahve arası
15.30-16.15 Basit Doğrusal Regresyon Analizi Veri Madenciliği, temelleri, Birliktelik ve ilişki kuralları, karar ağaçları Uygulamalar Puanların yorumlanması ve norm geliştirme İlişki oluşturma
Modelleme
16.15-16.30 Kahve arası
16.30-17.15 Regresyon Analizi Uygulamaları Web Madenciliği, Facebook veri derleme, Twitter veri derleme, uygulamalar Uygulamalar Thurstone tipi ölçek geliştirme vd.
ile ölçek geliştirme çalışmalarının yazılması
Grafik gösterimler
Raporlama
17.15-17.30 SERTİFİKA TÖRENİ
SINIFLARDA AYRI AYRI AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
17.30-18.30 SERBEST ZAMAN
Dersle ve/veya araştırmalarınızla ilgili sorularınızı eğitimcilere yöneltebilirsiniz
20.00-24.00 GALA
4. Gün
04 Şubat 2016 Cumartesi

 
Saat Salon 1
Temel İstatistik
Salon 2
Çok Değişkenli İstatistik
Salon 3
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Salon 4
Ölçek Geliştirme
Salon 5
Nitel Veri Toplama Süreci ve NVİVO
10.00-10.45 Uygulamalar
Dersle ve/veya araştırmalarla ilgili sorular
10.45-11.00 Kahve arası
11.00-11.45 Uygulamalar
Dersle ve/veya araştırmalarla ilgili sorular
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ ve OTELDEN AYRILIŞ
KONAKLAMA

Side Star Elegance Hotel
Kumköy Mevkii 07330 Side / ANTALYA

Telefon : 0242 753 18 30
Belgegeçer : 0242 753 19 01
www.sidestarhotels.com/elegance
elegance@sidestarhotels.com

OTEL HAKKINDA
Side merkezde kurulu bulunan (merkeze 1,8 km, Havaalanına 62 km) otel, Side bölgesinin ilk beş yıldızlı otelidir. Side Star Elegance, 1987 yılında faaliyete başlamış öncü bir işletmedir. Profesyonel kadrosu ve güler yüzlü personeli ile bugüne kadar sürdürdüğü misafir memnuniyeti odaklı kaliteli hizmet anlayışını günün değişen koşullarını da takip ederek sürekli geliştirme iddiasında olan bir oteldir.

Hijyen ve Gıda Güvenliği ile ilgili çalışmalarını, “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile belgelendirmiştir. Ayrıca, çevre koruma ve temizliği konusunda gösterdiği duyarlılığı, Mavi Bayrak ve Beyaz Yıldız (sürdürülebilir çevre ve verimlilik programı) gibi ödüllerle teyit edilmiştir.

Ayrıntılar için lütfen otel web sitesini inceleyiniz.
www.sidestarhotels.com/elegance


ODA FİYATLARI
İki kişilik odada veya üç kişilik odada kişi başı fiyat: 100 TL
Tek kişilik oda: 150 TL
0-12 yaş, birinci çocuk Ücretsiz, ikinci çocuk %50 indirimlidir.

Seminer tarihindeki otelde uygulanmakta olan her şey dahil paket geçerlidir. Geçerli olan her şey dahil paketin içerisindeki tüm olanaklardan (alkol, sağlık kulübü, hamam, sauna, havuz vs) yararlanılabilir.

Konaklama ücretinin ödemesi, seminer sırasında, seminer katılımcısının kendisi tarafından otele yapılacaktır.

KONAKLAMASIZ KATILIM ÜCRETİ (Günlük)*: 50 TL
* Konaklamasını otelde yapmayacak katılımcılar arzu ederlerse bu ücret karşılığında seminer bitiş saatine dek; günlük öğle yemeği ve otelin sunduğu her şey dahil konsepti yiyecek ve içeceklerinden faydalanabilirler. Seminer aralarındaki çay / kahve servisi tüm katılımcılarımıza ücretsiz ikram edilecektir.


OTELDEN FOTOĞRAFLAR

ULAŞIM

Havayolu ile ulaşım: Ülkemizdeki birçok havaalanından Antalya’ya doğrudan uçuş bulunmaktadır. Side Star Elegance Otel, Antalya havaalanı arası 63 km.dir. Tahmini ulaşım süresi, trafik yoğunluğuna bağlı değişmekle birlikte, 1 saat dolayındadır. (Onurair ve Atlasjet’in Manavgat’a ücretsiz servisini kontrol ediniz).

Otobüs ile ulaşım: Side Star Elegance Otel ile Antalya otogarı arası yaklaşık 81 km.dir. Ülkemizdeki birçok il merkezinden Antalya ve Manavgat’a otobüsle doğrudan ulaşmak mümkündür. Antalya otogarına gelen katılımcılarımız, aynı otogardan Manavgat’a otobüs ulaştırmacılığı konusunda birçok firmadan yararlanabilirler. Antalya-Manavgat arası çalışan Manavgat Seyahat firması, karşılıklı olarak her 20 dakikada bir otobüs kaldırmaktadır. Antalya Otogarından Manavgat Otogarına tahmini ulaşım süresi, trafik yoğunluğuna bağlı değişmekle birlikte, 1 saat 50 dakikadır.

Başka bir çözüm ise, Araştırma Yöntemleri Seminerinde katılımcılarımıza yardımcı olan ANTALYA TRANSFERIM.NET NEO TRANSFER, 20 dakikada bir Antalya-Manavgat arası düzenlediği karşılıklı seferlerden yararlanmaktır (Arda EVREN, 0533 963 86 23).

Manavgat otogarı-Side Star Elegance Otel arası dolmuş: Manavgat Otogarından Side Star Elegance Otel arası yaklaşık 5 km.dir. Otele taksi ile gelinebileceği gibi, dolmuş ile de gelinebilir.

Transfer hizmeti: Seminerimizin yapılacağı Side Star Elegance Otel, kendi olanakları dışında ulaştırma araçları ile gelecek olan misafirlerimiz, aşağıda belirtilen transfer şirketinden ulaşım konusunda yardım isteyebilirler. Birbirine yakın saatte Antalya Havaalanına ve/veya Antalya Otogarına gelen ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyen katılımcılarımızın olması durumunda, olası birleştirmeler konusunda firma yetkilisi sizi bilgilendirecektir.

Araçlar, 20 dakikada bir otogardan hareket edecektir. Havalimanından Side Star Elegance Otel için araçlar, alanda bekliyor olacaktır. İndiğiniz zaman isminizin yazılı olduğu kâğıt tutulacaktır. Lütfen çıkışta arayınız.

Firma Adı : Neo Transfer
Yetkili adı : Arda EVREN
Telefonu : 0533 963 86 23 veya 0553 536 38 16
E-Posta : evren.1990@outlook.com
 
HAVAALANI > OTEL veya OTEL > HAVAALANI (Tek yön) OTOGAR > OTEL veya OTEL > OTOGAR (Tek yön)
Araç Türü Fiyat (TL) (KDV Dahil) Araç Türü Fiyat (TL) (KDV Dahil)
Binek araç (3-4 kişi) 90 Binek araç (3-4 kişi) 105
6 kişilik araç 150 6 kişilik araç 180
13 kişilik araç 160 13 kişilik araç 200


FAYDALI OLABİLECEK DİĞER BİLGİLER


ANTALYA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ SANTRAL (FİRMALAR İÇİN)
Telefon : 0 242 331 12 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55
E-Posta : iletisim@antalyaulasim.com.tr

İDARİ BÜRO
Yenidoğan mah. Dumlupınar bulvarı Şehirlerarası otobüs terminali G-180-181
Kepez / ANTALYA - Posta kodu: 07090
Telefon : 0 242 332 01 05
Fax : 0 242 331 01 09
E-Posta : iletisim@antalyaulasim.com.tr

Manavgat Seyahat: 242 746 13 27 veya 242 743 13 33
(20 dakikada bir Antalya-Manavgat arası karşılıklı sefer düzenlemektedir)

MANAVGAT SEYAHAT
Manavgat Otogarı: Otogarı: 0242 746 13 27
Sorgun Garajı: 0242 743 13 33
Side: 0242 753 13 30
Serik Otogar: 0242 722 44 92
Serik Dörtyol: 0242 722 48 11
Manavgat > Antalya
 

Seçilmiş otobüs firmalarının MANAVGAT telefon numaraları

#

FİRMA ADI

TELEFON

1

GÜNEY AKDENİZ

(242)-746-12-68

Side (242)-753-14-02

2

METRO

(242) 746 55 67

3

ULUSOY

(242) 746 83 51 - 746 93 16

4

ÖZKAYMAK

(242) 746 19 14 - 746 59 88

5

PAMUKKALE

(242) 746 19 14 - 746 59 88

6

ULUDAĞ

(242) 746 14 80

7

NİLÜFER

(242) 746 2616

8

KONTUR

(242) 743 34 27

9

KAYSERİ SUHA

(242) 746 92 52

10

KOCAELİ EFE TUR

(242) 743 22 79 - 743 22 78

11

SEÇ TURİZM

(242) 746 77 07


Manavgat’a gelen otobüs firmalarının telefon numaraları

#

Firma Adı

TELEFON NO

#

Firma Adı

TELEFON NO

#

Firma Adı

TELEFON NO

1

Adıyaman Gülaras

0(242) 743 26 26

30

Hatay Cesur Seyahat

0(242) 746 53 58

59

Öz Diyarbakır

0(242) 746 14 80  

2

Adıyaman Ünal

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

31

İsmail Ayaz

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

60

Öz Elbistan

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

3

Afşinliler

0(242) 743 27 00

32

İstanbul Seyahat

0(242) 746 93 16

61

Öz Emniyet

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

4

Aksaray Birlik

0(242) 746 53 58

33

İzmir Turizm

0(242) 743 27 01

62

Öz Erciş Seyahat

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

5

Aksu

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

34

Jet

0(242) 746 24 98 

63

Öz Kaymak

0(242) 746 53 58

6

Antalya Alanyalılar

0(242) 743 27 00

35

Kanberoğlu

0(242) 743 26 26

64

Öz Kaymak

0(242) 746 83 51 - 0(242) 746 83 61

7

Antalya Toros

0(242) 746 14 80  

36

Kayseri Süha

0(242) 746 92 52

65

Öz Sivas Tur

0(242) 746 26 07

8

Astor

0(242) 746 93 16

37

Kent

0(242) 743 26 26

66

Öz Sivas Tur

0(242) 746 42 92 

9

Balıkesir Uludağ

0(242) 746 14 80 

38

Kontur

0(242) 743 34 27 - 0(242) 743 34 28 

67

Özlem Diyarbakır

0(242) 743 27 00

10

Bartın Yol

0(242) 743 26 26

39

Köksallar

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

68

Öztur

0(242) 743 27 00

11

Ben Turizm

0(242) 742 82 25

40

Lider Adana

0(242) 746 02 12

69

Pamukkale

0(242) 746 19 14

12

Best Van

0(242) 746 93 16

41

Lider Anatolia

0(242) 746 53 58

70

Seç

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

13

Beydağı

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

42

Lider Elbistan

0(242) 743 26 26

71

Sıla Bayburt Özlem

0(242) 746 53 58

14

Buzlu

0(242) 743 26 26

43

Lüks Adana

0(242) 746 93 16

72

Star Batman

(0242) 743 03 13

15

Can Dersin Tunceliler

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

44

Yeni Ses

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

73

Star Diyarbakır

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

16

Can Diyarbakır

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

45

Lüks Kahramanmaraş

(0242) 742 80 46

74

Star Mardin Seyahat

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

17

Cizre Nuh

0(242) 746 93 16

46

Lüks Karadeniz

0(242) 746 53 58

75

Şanal Kırşehir

0(242) 746 43 20

18

Çayırağası

0(242) 746 19 14

47

Malatya Zafer

0(242) 746 93 17

76

Şanlıurfa Cesur

0(242) 746 14 80  

19

Dadaş Lüks Batman

0(242) 746 93 16

48

Manavgat Seyahat

0(242) 743 13 43 - 0(242) 742 13 27

77

Şarkışla Sivas

0(242) 746 93 16

20

Doğu Karadeniz

0(242) 746 43 37

49

Mardin Dilmenler

0(242) 743 27 00

78

Tatlıses

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

21

Düzce Güven

0(242) 746 14 80  

50

Mardin Marses

0(242) 742 82 25

79

Tokat Seyahat

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

22

Efe Tur

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

51

Mardin Seyahat

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

80

Topçam

0(242) 746 14 80 

23

Elazığ Murat

0(242) 743 26 26

52

Mermerler

0(242) 746 14 80 

81

Ulusoy Varan

0(242) 746 92 74 - 0(242) 746 92 75

24

Elazığlılar

0(242) 743 22 78 - 0(242) 743 22 79

53

Metro

0(242) 746 01 52 -  0(242) 742 01 52 0(242) 743 01 52

82

Van Erciş Sema

0(242) 746 14 80 

25

Erzurum Esadaş

0(242) 746 43 11 - 0(242) 746 41 11

54

Metro

0(242) 746 01 52

83

Van Gölü

0(242) 743 26 26

26

Güney Akdeniz

0(242) 746 12 68

55

Midyat Seyitoğlu

(0242) 742 5812

84

Yeni Adana

0(242) 746 14 80  

27

Günsas

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

56

Nevşehir

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

85

Yeni Aksaray

0(242) 742 82 25

28

Has Bingöl

0(242) 746 92 22 - 0(242) 746 92 23

57

Niğde Aydoğanlar

0(242) 743 28 21

86

Yeni As Bayburt

0(242) 743 27 00

29

Has Turizm

0(242) 746 51 96

58

Nilüfer Turizm

0(242) 746 26 16

 

 

 


Diğer bazı otobüs firmalarının MANAVGAT telefon numaraları ve güzergahları

#

FİRMA BİLGİSİ

#

FİRMA BİLGİSİ

1

ADIYAMAN GÜLARAS TURİZM
 Manavgat Otogarı: 0541 853 02 60

 Manavgat > Adana, Osmaniye, K.Maraş, Adıyaman

13

HATAY GÜNSAŞ TURİZM

Manavgat Otogarı: 0533 502 80 93

 Manavgat > Antakya- İskenderun

2

ADIYAMAN ÜNAL
 Manavgat Otogarı: 0242 746 43 11

 Manavgat > Adana, Osmaniye, K.Maraş, Adıyaman

14

İSTANBUL SEYAHAT

Manavgat Otogarı: 0242 746 93 16

 Manavgat > Manavgat- Antalya- Kemer, Burdur- Bucak, Afyon- Sandıklı, Kütahya, Bursa, İzmit, İstanbul, Tekirdağ

3

ANTALYA TOROS TURİZM
 Manavgat Otogarı: 0242 746 38 07

 Manavgat > Gebze, İstanbul, İstanbul (Anadolu), İzmit, Kütahya

15

KADİRLİ SEYAHAT

Manavgat Otogarı: 0242 742 01 08

 Manavgat  > Andırın, Kadirli, Kozan, Adana, Mersin

4

ANAMUR ZAFER TURİZM
 Manavgat Otogarı: 0242 746 12 68

 Manavgat > Anamur

16

KANBEROĞLU TURİZM

Manavgat Otogarı: 0242 746 26 07

 Manavgat > Antalya, Isparta, Ankara, Samsun- Çarşamba, Ünye- Ordu, Giresun, Trabzon

5

BEN TURİZM

Manavgat Otogarı: 0242 742 82 25

 Manavgat > Anamur- Mersin, Adana, Gaziantep

17

KENT TURİZM

Manavgat Otogarı: 0242 746 51 96

 Manavgat > Kayseri

6

BEYDAĞI TURİZM
 Manavgat Otogarı: 024274692 22 - 0242 746 92 23

 Manavgat > Manavgat, Akseki, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Malatya

18

KERNEK TURİZM

Manavgat Otogarı: 0242 742 82 25

 Manavgat > Malatya

7

DADAŞ TURİZM 

Manavgat Otogarı: 0242 746 93 16 

Manavgat > Burdur, Beyşehir - Konya, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan- Tercan, Aşkale - Erzurum

19

KIRŞEHİR ŞANAL TURİZM
Manavgat Otogarı: 0850 360 40 40

 Manavgat > Manavgat- Serik- Antalya, Ankara, Kırşehir

8

DOĞU KARADENİZ
 Manavgat Otogarı: 0242746 9316 - 0530 936 08 06

 Manavgat > Ardeşen, Arhavi, Çayeli, Fındıklı, Hopa, Rize

20

KÖKSALLAR SEYAHAT
 Manavgat Otogarı: 0242 746 93 16

 Manavgat > Mersin

9

DÜZCE GÜVEN
 Manavgat Otogarı: 0242 512 75 40

 Manavgat > Düzce

21

KÜTAHYA AS TUR

Manavgat Otogarı: 0242 743 27 00

Manavgat > Manavgat- Antalya, Burdur, Kütahya

10

ESADAŞ TURİZM
 Manavgat Otogarı: 0242746 43 11

Manavgat > Aksaray, Aşkale, Beyşehir, Erzincan, Erzurum, Gemerek, Hafik, Ilıca, İmranlı, Kayseri, Konya, Mercan, Nevşehir, Refahiye, Sivas, Şarkışla Tercan, Zara

22

LİDER ADANA SEYAHAT

Manavgat Otogarı: 0242 746 02 12

 Manavgat > Adana- Ceyhan

11

HAS TURİZM
 
Manavgat Otogarı: 0242 746 00 57

 Manavgat > Gazipaşa, Anamur- Mersin- Erdemli- Silfike- Tarsus- Taşucu, Adana, Hatay- Dörtyol- İskenderun- Payas

23

LİDER ELBİSTAN TURİZM

Manavgat Otogarı: 0242 746 51 96

 Manavgat > Gazipaşa, Anamur- Taşucu- Silifke- Kız Kalesi- Mersin- Tarsus, Adana- Ceyhan, Osmaniye, K.Maraş- Göksun

12

HATAY CSR SEYAHAT

Manavgat Otogarı: 0242 742 58 12

 Manavgat > Dörtyol, Hatay, İskenderun, Kırıkhan, Payas, Topbogağı

 

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, web sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak için, kayıt ücretinin tamamının aşağıda belirtilen hesaba yatırılması, dekontunun yontemsemineri@gmail.com adresine gönderilmesi ve ardından Web sayfasındaki “Başvuru Formu”nu doldurulması gerekmektedir.

Başvurular alındıktan sonra, rezervasyonlar, semineri düzenleyen tarafından otele yaptırılacaktır.

Tek gelmekle birlikte iki kişilik odada kalmak isteyenlere, kişilerin önceden görüşü alınarak ve olanaklar dahilinde yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

Konaklama ücretinin ödemesi, seminer sırasında, seminer katılımcısının kendisi tarafından otele yapılacaktır.


Kayıt ücreti: 250 TL
Başvuru için Son Tarih: 16 Ocak 2017 (Saat: 17:00'a kadar)

Kayıt ücreti yalnızca bir eğitim konusu için geçerlidir ve katılımcılar yalnızca bir eğitime kayıt yaptırabilir. Eğitimler paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirileceği için ihtiyacınıza en uygun üç eğitimden bir tanesini seçmenizi öneriyoruz. Kayıt işleminin kesinleşebilmesi için, kayıt ücretinin tamamının aşağıdaki hesaba başvuru tarihinde yatırılması ve açıklama kısmına seminere katılacak kişi veya kişilerin adlarının yazılması gerekmektedir.

Not: Seminere katılmak isteyenlerin, dizüstü (laptop) bilgisayarları ile gelmeleri, ayrıca uygun programları bilgisayarlarına yüklemeleri gerekmektedir. Programı olmayanlara otele giriş günü ve sonrasında yardımcı olunacaktır. MAC işletim sistemine sahip bilgisayarlara program yüklenmesi durumunda sorun çıkarabileceği için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların getirilmesi önerilmektedir.

Banka: TÜRKİYE İŞ BANKASI
Şube: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
Şube Kodu: 6609
Hesap No: 0224897
IBAN: TR 9100 0640 0000 1660 9022 4897
Alıcı Hesap Adı: Mersin Turizm İşletmeciliği

KONAKLAMASIZ KATILIM ÜCRETİ (Günlük)*: 50 TL
* Konaklamasını otelde yapmayacak katılımcılar arzu ederlerse bu ücret karşılığında seminer bitiş saatine dek; günlük öğle yemeği ve otelin sunduğu her şey dahil konsepti yiyecek ve içeceklerinden faydalanabilirler. Seminer aralarındaki çay / kahve servisi tüm katılımcılarımıza ücretsiz ikram edilecektir.
BAŞVURU FORMU

Tüm kontenjanlarımız dolmuştur.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
KURSİYERLERİN GÖZÜNDEN...
 

Güzel bir seminer oldu. Hem dinlendik hem öğrendik. Hocamızdan da çok memnun kaldım. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Bartın'a bekleriz. Saygılar.

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN


METİOD çok başarılı bir seminer gerçekleştirmiş. Katılan araştırma görevlimiz Merve Yanar, memnun kaldığını ve yararlandığını bildirdi. Size teşekkürlerimizi sunarım.

Yard. Doç. Dr. Deniz ILGAZ


Sizlerin ve ekibinizin katılımcılarla içten ilgilenmeleri ve bu güzel organizasyonu düzenlemeleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Emeklerinize sağlık saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Prof. İzzet DÖŞ


Celil Hocam çok teşekkür ediyorum tekrardan ellerinize ve yüreğinize sağlık. Her şey için tekrar teşekkür ederiz.

Arş. Gör. Remziye EKİCİ


Öncelikle organizasyonun her yönü ile tatmin edici olduğu için size ve ekibinize teşekkür ederim.

Doç. Dr. Murat AZALTUN


Düzenlemiş olduğunuz seminer sayesinde; ne durumda olduğumuzu anlamamız ve silkelenip eksikliklerimizi görebilmemiz için çok güzel bir fırsat yarattınız. Temel istatistik seminerinize katıldım. Harun Hoca'mız anlaşılır biçimde temelden konuları anlattı. Adım adım ilerledik. Farklı üniversitelerden arkadaşlarımız oldu. Farklı bir tatil imkânımız oldu. Moralimiz ve motivasyonumuz arttı. Bir sonraki seminerde yine temel istatistik tercih ederim. Temelden bir makale yazmadan önce anket oluşturma aşamasından, anketleri değerlendirme aşamalarını daha iyi anlamak istiyorum inşallah. (Kimseden yardım almadan tüm aşamaları yapabilmek istiyorum) Ayrıca seçmiş olduğunuz tesisin doğa ve hayvan dostu olması mutluluğumuzu artırdı. Kedi evleri ve beslenme noktalarının olması oldukça anlamlıydı. Bunun için otel yönetimine de bir teşekkür yazısı bıraktım. Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan organizasyonunuz için tüm ekibinize ve size tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Dr. Berfu İLTER


Başta siz olmak üzere seminerde emeği geçen bütün saygıdeğer hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmaktayım. Kusursuz bir eğitim ve organizasyon deneyimiydi bizler için. Umarım geleneksel hale dönüşür.
Saygılarımla.


Öğr. Gör. Murat KURNUÇ


Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim için hem çok güzel hem de çok yararlandığım bir seminer oldu.

Saadet TABAKÇI


Merhabalar; Öncelikle böyle bir seminer düzenlediğiniz için, biz yeni ve genç hocaların da bu seminere katılmasını sağladığınız için çok müteşekkir oldum efendim. Seminerimiz, sizlerin ve değerli eğitmen hocalarımızın katkılarıyla çok güzel ve verimli geçti. En azından benim için öyle oldu. :) İyi ki bu semineri düzenlemişsiniz ve iyi ki ben de bu seminere katılmışım. Önümüzdeki sene de umuyorum ki II. Araştırma Yöntemleri Seminerini düzenlersiniz hocam ve ona da katılmayı çok isterim. Celil hocam sizin ve ekipteki arkadaşlarınızın başarılarının daim olmasını diliyor, bir sonraki seminerlerde görüşmek üzere diyorum.

Arş. Gör. Belis GÜLAY


İLETİŞİM
 
Arş. Gör. Ozan GÜLER 0507 396 41 75  
Arş. Gör. Sercan BENLİ 0534 702 00 45
Arş. Gör. Ali DALGIÇ 0543 894 63 23
Her türlü sorunuz için yontemsemineri@gmail.com e.posta adresini ya da aşağıda bulunan iletişim formunu kullanabilirsiniz.
 
Araştırma Yöntemleri Semineri © Tüm hakları saklıdır.